February 8, 2023

Day: September 25, 2022

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิภัทร นันติชัย นักเรียน โครงการ Super Genius ม.5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สุขภาพ)ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ประจำปี 2565 Maerimwittakom School...
วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ ดร.อรุณี เมืองมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมงาน “ร้อยรักผูกสายใย ร่วมร้อยใจมุทิตา” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ...
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และผู้เกษียณราชการ ได้แก่ ดร.อรุณี เมืองมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายสิงห์โต ธงเทียน ช่างไม้ชำนาญการ 4 เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล...
วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสกลทวาปี ในการศึกษาดูงานห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ในการนี้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลทีมจตุรเทพอคาเดมี กับทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแนะแนว นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา (Open House) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนทำความรู้จักกับคณะต่าง ๆ...
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards...
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ” โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ” ในการสร้างสรรค์ผลงาน MAERIM DARA Model...
ลูกแม่ริมคว้ารางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันคลิปวิดีโอเล่าข่าวภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายบุญญฤทธิ์ เพชรพวง และนายภาสกร สมบูรณ์ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ที่ได้รับรางวัล อันดับที่ 4 ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันคลิปวิดีโอเล่าข่าวภาษาญี่ปุ่น เรื่อง ผัดไทในโตเกียว จากการเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่...
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (Smart English Program) จำนวน 31 คน...
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสองดาว เขตตรวจราชการที่ 15 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็นการพัฒนาเยาวชนได้อย่างยั่งยืน...