September 29, 2023

Year: 2022

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจตรีศุภวัฒน์ สุพันธ์ ประธานคณะกรรมการ...
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระราชชายารัศมี ในรัชกาลที่ 5 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน...
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด นำนักเรียนไปเข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสิ้นพระชนม์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) อำเภอแม่ริม...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (T-CAS 1) จำนวน 10 คน ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป...