September 29, 2023

Month: September 2022

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางปริศนา...
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุล หัวหน้าแผนการเรียนศิลป์-ดนตรีสากล และนางสาวณัฐธิดา สุปรียธิติกุล หัวหน้างาน To Be Number...
ร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกแม่ริม นายรัฐภูมิ นาคีสถิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่อง “Thai Cave Rescue ถ้ำหลวง ภารกิจแห่งความหวัง” ได้ทาง Netflix และ ช่อง...
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ มอบหมายให้งานอนามัย นำนักเรียนชั้น ม.4-5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สุขภาพ), นักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (AI), นักเรียนแกนนำงานอนามัย, นักเรียนแกนนำเยาวชนรักสุขภาพ...
วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นวัตกรรมการศึกษาด้านบริหารการจัดการศึกษา”MAERIM DARA Model” โรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จาก ดร.สุทธิดล...