June 1, 2023

admin3

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมเข้าประชุมและรับแนวทางการสร้างสื่อนวัตกรรมตามโครงการ “Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่วิถีอนาคต” จาก ดร. เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี...
เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมกับครูหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูห้องเรียนศิลป์ช่างยนต์-ไฟฟา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและทำ MOU ร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน ม.4/7...
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ...
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมให้การต้อนรับ “เพชรแห่งเสมา จรัสฟ้า ม.ร.ว.” นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ สู่ใต้ร่มพระบารมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ในการดำรงตำแหน่งครั้งนี้ ทั้งนี้ นายสำเร็จ...
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารและคณะครูสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ประจำเดือนตุลาคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่นที่จะจัดขึ้นในวันที่...