September 29, 2023

Year: 2022

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำนักเรียน จำนวน 20 คน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (T-CAS 1) ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป Maerimwittayakom School...
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม...
1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student care and support system 2. งานวิจัยพฤติกรรมนักเรียน Student behavior analysis 3. งานสภาผู้แทนนักเรียน Student representative council...