June 1, 2023

Day: July 30, 2022

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานได้จัด พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรไชยมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ณ...
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในสถานศึกษา ณ...
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์ กศจ.เชียงใหม่ ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ทดลองใช้เครื่องมือวัดทางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ...
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแสดง “สืบฮีต สานศิลป์ ย้อนรอยภาษาถิ่น 4 ภาค” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสหวิทยาเขต กลุ่มดอยสามหมื่น ในการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น เพื่อประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี...
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการแสดงเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อรวมพลังบุคลากรในโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ไม่โกง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย เน้นทำงานโปร่งใส ร่วมสร้างสังคม...
การแสดงดนตรีในกิจกรรมการเปิดบ้านวิชาการประจำปี 2565 ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายภคพงศ์ จินาพร หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษดนตรีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำวงดนตรี...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย อีกทั้งพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน ซึ่งจัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ทั้งนี้ นักเรียนของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...