September 30, 2022

ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนเชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วย นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการ และนางสาวพชรพรรณ สัมมาอรรถ หัวหน้างานประกันคุณภาพ ได้ให้ได้ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ในโอกาสที่มาติดตามพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา (พนักงานขับรถ) จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนักพัฒนา (แม่บ้าน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม...
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ คลิก แบบสำรวจการแก้ไขวัน/เดือน/ปีเกิด กรณีเข้าดูเกรดออนไลน์ไม่ได้ คลิก หรือสแกนที่ QR code
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และนายชัยพร คีรีรำไพ หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน เป็นตัวแทนของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในการร่วมจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU)...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา (พนักงานขับรถ) จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนักพัฒนา (แม่บ้าน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม...
พร้อมกันแล้วหรือยัง !? กับ M.R.W Science Day 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ปีนี้เรามาใน theme “Metaverse” การแข่งขันมีหลายรายการให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วม โดยอาศัย BCG...
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มงานธนาคารโรงเรียน จัดประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Mymo ของธนาคารออมสิน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมัลลิกา ลิ้มสุวรรณ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม ที่ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้และนำเสนอกิจกรรมดี ๆ...
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศอื่น นำนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 เพื่อส่งเสริมและแสดงศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้...
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานได้จัด พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรไชยมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ณ...