December 3, 2022

กิจกรรม

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การบ่มเพาะประสบการณ์ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบคำแนะนำต่าง ๆ แก่นักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ยังสถานประกอบการต่าง...
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กล่าวให้โอวาทเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ได้กล่าวถึงศักยภาพของโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ที่พร้อมจัดการบ่มเพาะนักเรียนทุกคนให้มีสมรรถนะผู้เรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมทั้ง 7 ด้าน สู่การเป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป...
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมกับนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ริม (ศป.ปส.อ.แม่ริม) ได้ดำเนินการตามนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย...
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายภคพงศ์ จินาพร นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุล และนางสาวปัทมวรรณ อินตาพรหม ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมวงดุริยางค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำนักเรียนจำนวน 28 คน...
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดกิจกรรม “คุรุกษิณาลัย ร้อยดวงใจน้อมบูชา เพชรงามแห่งเสมา คงคุณค่านิจนิรันดร์” ประจำปี...
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดทำโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ริม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สิทธา คำเลิศ ผกก.สภ.แม่ริม...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมร่วมมือกับคริสต์เอฟซี เพื่อสนับสนุนเส้นทางความฝัน และขับเคลื่อนพัฒนาเด็กระดับรากหญ้าสู่นักเตะเยาวชน พัฒนาให้กลายเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป ผ่านรายการข่าวกีฬา รากหญ้ากีฬาไทย ช่อง NBT2HD
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุล หัวหน้าแผนการเรียนศิลป์-ดนตรีสากล และนางสาวณัฐธิดา สุปรียธิติกุล หัวหน้างาน To Be Number...
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ มอบหมายให้งานอนามัย นำนักเรียนชั้น ม.4-5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สุขภาพ), นักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (AI), นักเรียนแกนนำงานอนามัย, นักเรียนแกนนำเยาวชนรักสุขภาพ...