February 8, 2023

Day: September 28, 2022

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางปริศนา...
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุล หัวหน้าแผนการเรียนศิลป์-ดนตรีสากล และนางสาวณัฐธิดา สุปรียธิติกุล หัวหน้างาน To Be Number...