February 6, 2023
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ 1. นายโอฬาร ศิริกุลเสถียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 2. นายศรัทธา บัวเย็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 3. นายธารพระกร เข็มรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 แผนการเรียนศิลป์-กีฬา(ฟุตบอล)...
ขอแสดงความยินดีกับลูกแม่ริม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายเจริญชัย ภรณ์ธนาบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ที่ได้รับรางวัล ชมเชย ลำดับที่ 3 การแข่งขัน ศิลปะการต่อสู้วูซู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”...
ขอแสดงความยินดีกับลูกแม่ริม🧡🤍 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พัทธมน วิชัยวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” จากนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82...
ขอแสดงความยินดีกับลูกแม่ริม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (T-CAS 1) จำนวน 49 คน ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก...
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม ณ...
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น (ภาษาจีน) นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ศาลเจ้ากวนอู ตลาดวโรรส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมด้านความเชื่อ ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป On...
วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด นำนักเรียน จำนวน 10 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ งานทำบุญครบรอบ 100...
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น (ภาษาจีน) นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนเข้าร่วมแข่งขันภาษาจีน ในกิจกรรมงานตรุษจีนหรรษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ...
กิจกรรมค่ายบ่มเพาะทักษะชีวิต รุ่นที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 9-13 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายบ่มเพาะทักษะชีวิต รุ่นที่ 2...
ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเตะลูกแม่ริม ในการแข่งขัน FA Thailand Youth League U16 2022/2023🧡🤍⚽️ วันที่ 13 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ควบคุมและดูแลนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน...