June 2, 2023

Day: October 17, 2022

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (รอบโควตาพิเศษ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานเทคนิคช่างยนต์ และสาขางานก่อสร้าง ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ...
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลิงก์ประกาศผลการเรียน http://www.dograde.online/mrw/default.aspx วิธีเข้าใช้งาน 1.พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 2.พิมพ์วันเดือนปีเกิดของนักเรียนให้ตรงตามรูปแบบในภาพ 3.เลือกภาคเรียนและปีการศึกษาที่ต้องการดูผลการเรียน