February 8, 2023

Day: August 26, 2022

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในหัวข้อ “เรียนภาษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ที่โกเบ” วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 30 คน...
พิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี...
ลูกแม่ริมคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนที่มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับรางวัล ดังนี้ 1.การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลเชิงสถิติ...