เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

วิธีการเข้าดูผลการเรียน Online 

                                 1. พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
                               2. รหัสผ่านให้พิมพ์ วัน/เดือน/ปีเกิดให้ถูกต้อง เช่น  14/02/2546
3.  คลิ๊กลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อดูผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563
>>> ผลการเรียนออนไลน์ 2/2563