เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ ในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ ผลการแข่งขัน ดังนี้
๑. เด็กหญิงน้ำฝน เมธาอนันต์กุล ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๑ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. นางสาวมนัสพร เอกชัยวีรกุล ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๑ การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓. นางสาวชนิตรา ปะกว้า ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๒ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *