เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

nittaya2530

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก..
โครงการห้องเรียนพิเศษ SEP Smart English Program และ ห้องเรียน SSMP Smart Science-Math Program เชิญผู้ปกครองและนักเรียน SEP ม.1/1 และ นักเรียน SSMP ม.1/2 ประชุมพร้อมกัน เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องโสต โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2560

รับผิดชอบ โดย
นางสุรัตน์ สินประสาธน์ โครงการ SEP
นางภัทรา ภัทรพงษ์ โครงการ SSMP