May 30, 2023
วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสำเร็จไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมบ่มเพาะวิถีแม่ริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมทั้งให้โอวาท สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นลูก ม.ร.ว. ช่วงเช้า นักเรียนเดินทางไปวัดป่าดาราภิรมย์...
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โอกาสดี ๆ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม #ไทยมีงานทำ ได้ง่าย ๆ เพียงคลิกที่ thaimengaantam.doe.go.th/job
เปิดเทอมนี้ มาแต่งกายให้ถูกระเบียบ แบบ Smart MRW Style กันนะคะ https://drive.google.com/…/1-HnI4Tbk0j27XIxAw2QHjBNVInZ…
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 21 เมษายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช On April 21, 2023, Mr....
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ปีการศึกษา 2566
วันที่ 17 เมษายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของโรงเรียนเข้าร่วม”พิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2566 เพื่อขอขมาและขอพรจากท่านผู้บริหารอาวุโสฯ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน