December 3, 2022
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ พบปะผู้ปกครอง...
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายณภัทร กองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับสโมสรคริสต์ เอฟซี ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล สู่อาชีพกีฬาฟุตบอลอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกนักกีฬาห้องเรียนพิเศษนักกีฬาฟุตบอล เพื่อรับทุนเข้าศึกษาต่อ...