May 30, 2023
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “เพชรเสมา อำลารั้วแสดขาว” เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตแด่นายสมหมาย แสงแก้ว และนายมานิตย์ ปัญธิมา ลูกจ้างประจำโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการนำรด. จิตอาสา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและปฎิบัติงานหน้าหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้เพื่อให้ รด.จิตอาสาได้เรียนรู้และปฎิบัติตนเป็นจิตอาสา และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งมอบหมาย ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ On...
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ เข้าร่วมกับ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
MRW รักสุขภาพกับกิจกรรมการให้ความรู้การตรวจวัดสายตาด้วยตนเองและการตรวจสมรรถภาพการได้ยินด้วยตนเอง งานอนามัยและแกนนำเยาวชนรักสุขภาพ MRW ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้การตรวจวัดสายตาด้วยตนเองและการตรวจสมรรถภาพการได้ยินด้วยตนเอง สืบเนื่องมาจากกิจกรรมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างสุขนิสัยรักสุขภาพในวัยเรียน ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นในคาบสมรรถนะมรว. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยรักสุขภาพ สามารถตรวจวัดสุขภาพสายตาและตรวจวัดสุขภาพการได้ยินของหูตนเองได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักและใส่ใจสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้ารับฟังการการประชาสัมพันธ์ ร้อยโท เกรียงศักดิ์ ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ ร้อยตรี พีรวิชญ รองหัวหน้าชุด ชปกร กองพัน และจ่าสิบเอก...
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วางหรีดเคารพศพคุณแม่เฉลา ประทุมชาติ มารดาพลเอกโกศล ประทุมชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง...
อายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ห้องเรียนพิเศษกีฬาฟุตบอล ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลของ เจ้าสัวน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ลูกหนังขาสั้นเบอร์1 ของประเทศไทย ได้สำเร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ขอให้น้องพัฒนาตัวเองและประสบผลสำเร็จในอนาคตที่ตั้งใจไว้...
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ 2 ตำแหน่ง 1. ครูพละศึกษา 1 ตำแหน่ง 2. ครูภาษาเกาหลี 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบ TCAS 2 : Quota โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 คน รายงานข้อมูล...