December 3, 2022

ข่าวสารสำคัญ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลิงก์ประกาศผลการเรียน http://www.dograde.online/mrw/default.aspx วิธีเข้าใช้งาน 1.พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 2.พิมพ์วันเดือนปีเกิดของนักเรียนให้ตรงตามรูปแบบในภาพ 3.เลือกภาคเรียนและปีการศึกษาที่ต้องการดูผลการเรียน