November 30, 2022

admin

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วม...