December 3, 2022

Day: November 14, 2022

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ พบปะผู้ปกครอง...