February 8, 2023

Month: October 2022

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 น. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา...
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ Nunomura Naoko จากโรงเรียน Dalton Tokyo Junior &...
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การบ่มเพาะประสบการณ์ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบคำแนะนำต่าง ๆ แก่นักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ยังสถานประกอบการต่าง...