February 8, 2023

Day: September 27, 2022

ร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกแม่ริม นายรัฐภูมิ นาคีสถิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่อง “Thai Cave Rescue ถ้ำหลวง ภารกิจแห่งความหวัง” ได้ทาง Netflix และ ช่อง...
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ มอบหมายให้งานอนามัย นำนักเรียนชั้น ม.4-5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สุขภาพ), นักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (AI), นักเรียนแกนนำงานอนามัย, นักเรียนแกนนำเยาวชนรักสุขภาพ...
วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นวัตกรรมการศึกษาด้านบริหารการจัดการศึกษา”MAERIM DARA Model” โรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จาก ดร.สุทธิดล...