September 29, 2023

Day: September 12, 2022

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี พ.ท.ศรณรงค์ ศรีสุข...
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (Smart English Program) ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการแผนกต่าง ๆ...
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการแข่งขันทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนที่มีความถนัดด้านกลุ่มสาขาคหกรรม, งานช่าง, งานประดิษฐ์ และเกษตรกรรม...
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระต่างประเทศอื่น นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมการแข่งขันคันจิ Kanji Master Challenge 2022 จัดโดย ICHIBAN JAPAN...
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพบปะคุณครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรู้ Active...