September 29, 2023

Month: August 2022

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และนายชัยพร คีรีรำไพ หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน เป็นตัวแทนของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในการร่วมจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU)...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา (พนักงานขับรถ) จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนักพัฒนา (แม่บ้าน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม...
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ร้านอาหารจีนยูนนาน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวจีน จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง On July...
พร้อมกันแล้วหรือยัง !? กับ M.R.W Science Day 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ปีนี้เรามาใน theme “Metaverse” การแข่งขันมีหลายรายการให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วม โดยอาศัย BCG...
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มงานธนาคารโรงเรียน จัดประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Mymo ของธนาคารออมสิน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมัลลิกา ลิ้มสุวรรณ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม ที่ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้และนำเสนอกิจกรรมดี ๆ...
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Camp) เพื่อการศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับคณะนักเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา (The Road Less...
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศอื่น นำนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 เพื่อส่งเสริมและแสดงศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้...