December 10, 2022

Day: August 11, 2022

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมาย ให้ครูทิพวรรณ เตวิยะ หัวหน้างานแนะแนว ครูเฉลิมชัย หลวงตาล หัวหน้างานทุนงานศึกษา ครูปริญญ์ ยานนท์ หัวหน้างานวิจัยพฤติกรรมนักเรียน ร่วมกันนำนักเรียน...
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครู กลุ่มงานกิจการนักเรียน นำนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 50 คน เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนเชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 100 ปี...
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำวงดนตรี MRW Band ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี เข้าร่วมประกวดแข่งขันวงดนตรี CMRU Music Competition 2022...