February 8, 2023

Day: August 2, 2022

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ร้านอาหารจีนยูนนาน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวจีน จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง On July...
พร้อมกันแล้วหรือยัง !? กับ M.R.W Science Day 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ปีนี้เรามาใน theme “Metaverse” การแข่งขันมีหลายรายการให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วม โดยอาศัย BCG...
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มงานธนาคารโรงเรียน จัดประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Mymo ของธนาคารออมสิน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมัลลิกา ลิ้มสุวรรณ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม ที่ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้และนำเสนอกิจกรรมดี ๆ...